Ansættelse som medarbejder

ANSÆTTELSE SOM MEDARBEJDER


Man kan blive ansat i Claudis Have, hvis man får førtidspension pga. en sårbarhed, der gør, at ens rest-arbejdsevne ikke kan udnyttes på en ordinær arbejdsplads. Det kan være en psykisk sygdom, en erhvervet hjerneskade, en udviklingsforstyrrelse eller andet.


Claudis Have er oprettet i henhold til Servicelovens § 103, hvilket vil sige, at man som førtidspensionist har mulighed for at opnå ansættelse i beskyttet beskæftigelse.

I beskyttet beskæftigelse får man en lille timeløn, som skal ses som et mindre tillæg til den pension, man har som forsørgelsesgrundlag.


Vi holder opstartsmøde med afstemning af forventninger, snak om tidligere erfaringer, aftale om arbejdstid og nødvendige hensyn m.m.


Man kan arbejde indenfor: køkken, butik/café, bageri, kontor, service m.m. Der er mulighed for at arbejde indenfor flere arbejdsområder.


Man kan henvende sig direkte til os, for derefter at få hjælp gennem sin sagsbehandler.


claudishave.dk | Østergade 14 | 7620 Lemvig | 9788 8370 | claudishave@gmail.com